By Golly!

(in english)


Ibland blir det inte alls som man tänkt sig. Det kan vara spännande men också förfärligt. Konstlivet lever gärna högt på föreställningen att det oförutsedda är bra. Men hur går det i praktiken, när det oförutsedda verkligen äger rum? När vi planerade och förberedde vårt verk ”By Golly!” var vi ganska beskedliga. Kanske t o m välmenande. Vi hade fått i uppdrag av den nytillträdda chefen på Skissernas Museum i Lund, Elisabet Haglund, att göra en sommarutställning i museets skulpturpark. Vi ville göra något som kunde användas fritt av alla, en utomhusscen, halvvägs mellan modell och färdigt verk. ”Fritt” tänkte vi och glömde bort de som vill klottra och att det finns Tectylfärg som inte ens Klottrets Fiende N:o 1 rår på. Natten före vernissage attackerades och totalförstördes konstverket. Istället för att locka till lek i skulpturparken kom på vernissagedagen klottret på ”By Golly!” att analyseras av polis, vaktbolag, museipersonal och säkerhetsansvariga på Lunds universitet. Så gick det med det konstverket! Men vi ville ju att alla skulle vara med!

Det finns något besvärande dubbelt med konst som med ena handen bjuder publiken att delta och med andra motar bort den som vill göra sin grej. Vår förste besökare var radikal, klottrade ned allt, och förstörde därmed vårt verk. Konstkritikern Tor Billgren skrev i Sydsvenska Dagbladet (19.6 2006) att vårt beslut att riva ”By Golly!” ändå var förhastat. Att det skulle stått kvar för andra att reagera på. Men vi valde att göra som den danska BZ-rörelsen som på 80-talet undvek oönskade konfrontationer genom att bokstavligen gräva tunnlar att fly genom när polisen slog till, vi ”valde våra strider”.
Tittar vi ut från ”By Golly!” ser vi också en betydligt försiktigare konstpublik som beter sig väluppfostrat lagom och ”passande”. En publik som oftast deltar på precis det sätt som konstnären tänkt sig och uppskattar verket i lika korrekta ordalag. Åskådare som sätter en ära i att göra allt rätt och ett konstliv som (därför?) består av ”the happy few”. På sikt är det kanske den publiken som är problemet och inte vår ljusskygge klottrare.

”By Golly” (kors) i alla mina dar!
”Golly!” interjektion. (Used especially by Negroes, for) God, by God (deformation of God) ur The Concise Oxford Dictionary of Current English.
Golly, svart docka, populär under 1800-talet. Ett av de motiv som i stort format kommer att målas på kulisserna.

FAKTA
By Golly! sommarutställning på Skissernas museum, Lund 15 juni-31 oktober 2006. Verket saboterades genom en klotterattack natten till vernissagedagen.
Comments