EndlosInspirationen har kommit ur själva utställningsrummet. Dess fantastiska öppenhet med den stora sammanhängande fönstersidan och rummets skilda ingångar gör att besökaren kan se konsten från olika distanser och håll, även utifrån. Det är detta speciella med rummet som vi har velat ta till vara och använda oss av i vårt förslag.

Vi vill med största enkelhet skapa ett slags labyrint i det flödande dagsljuset, ett konstverk i det utvidgade måleriska fältet eller helt konkret; en skulptur att vandra runt i. Spännband är av tradition ett snabbt och billigt sätt att förändra ett rum, skapa riktningar, utrymmen och spärra av. Spännband markerar något tillfälligt men samtidigt också något mycket viktigt. I välbesökta utställningslokaler, på hotell och i konferenslokaler, i vimlet och kösamhället finns spännbanden med. Men även där det behöver markeras för publik och demonstration eller påpekas var respekt för enskildhet börjar. Något bör uppmärksammas, kanske har något hänt, det är ”restricted area” men följer vi spännbanden kan vi undvika hamna ”fel”.

Du kommer från ett håll och känner igen dig. Du kommer från ett annat håll till samma ställe och du känner inte längre igen dig. Med hjälp av metallstolpar och spännband vill vi bygga en labyrint, med gångar, återvändsgränder och luftiga glipor. Ett rum att gå in i och fysiskt uppleva eller/och att titta på från håll. Se mönstret som det symmetriskt avtecknar sig på avstånd eller uppleva verkets ljusa och ändå lätt klaustrofobiska verklighet då man tar sig genom det för att komma ut.

Ett av de mer bisarra exemplen på spännbandsanvändande kan man uppleva i den permanenta utställningen på Towern i London där besökarna leds i ett oändligt antal vändor för att till sist stå inför ett väldigt porträtt av Elizabeth II. Hur underligt detta än kan te sig för en icke-rojalist torde framtiden innebära mer rumslig flexibilitet och samtidigt snitsling i mycket bestämda banor. Här, men inte där! Vår labyrint är en onödig men skön ”umleitung” i kontrasterande färger och samtidigt: denna tvetydiga upplevelse av disciplinering. Stolpar och band signalerar för andra banor och omformar rummet. Alla går lydigt i samma fålla/fälla? 

FAKTA
Endlos, Göteborgs konstmuseum, 11 juni–7 september 2008.Comments