finnfemfel


Sydsvenskan, 24 december 2010
(foto/montage Per Johnsson)

Trappuppgången på Östergatan 2 i Malmö
Sen kväll, 14 december
Fotograf: Per Johnsson


Comments