Jönköpings läns museum

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 

PRESSMEDDELANDE


Jönköpings läns museum flyttar fram planerad utställning 


Smörlyckan öppnar 2015

Konstnärsduon Peter Johanssons/Barbro Westlings utställning Smörlyckan var planerad att öppna lördagen den 28 september på Jönköpings läns museum. Nu omprioriterar museet utställningsprogrammet vilket leder till att Smörlyckan öppnar först 2015.

Uppdragen och arbetsmetoderna för Jönköpings läns museum har förändrats de senaste åren. Ett uppdrag är att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas vilket museet bland annat gör genom att tillgängliggöra och bredda synen på sin omfattande samling.

Museet vill engagera och inspirera allmänheten och har därför inlett en rad olika samarbeten där privatpersoner, konstnärer, föreningar och grupper av olika slag tolkar och skildrar museets samling på nya och egna sätt. Ett exempel på dessa nya samarbeten är utställningen Smörlyckan där konstnärsduon Peter Johansson/Barbro Westling genom sitt högst egna urval och en helt ny gestaltning ger konstnärlig förnyelse till museets föremål och konstsamling. Samarbetet pågår sedan hösten 2012 och har resulterat i en spännande utställningsform med ett nytänkande kring såväl de objekt som ställs ut som själva utställningsformen.

Utställningens omfattning när det gäller produktion och genomförande kräver dock stora resurser i form av arbetstid, finansiering och framförhållning.

– Den här gången var vi lite väl tidsoptimistiska, säger museichef Sergei Muchin och fortsätter. Den rådande kulturpolitiken eftersträvar ett större samarbete mellan offentliga institutioner och näringsliv. I det här projektet är den samverkansformen central för genomförandet.

Muchin förklarar:
– Vi var sent ute när vi sökte ekonomiskt stöd hos näringslivet. Vi är vana vid att söka medel från lokala och nationella fonder men den här gången vände vi oss även till näringslivet vilket är en ny och nödvändig erfarenhet för oss. De medel museet avsatt och de medel vi hitintills har fått från näringslivet täcker ännu inte en fullfinansiering vilket leder till att vi omprioriterar tidsplanen. Vi vill ju för allt smör i Småland, genomföra denna utställning som tänkt!

Museichefen poängterar att museet kommer visa utställningen – men först 2015 eftersom både konstnärsduon och länsmuseet är engagerade i flera andra projekt.

Enligt Muchin blir Peter Johanssons/Barbro Westlings gestaltning en mycket annorlunda upplevelse som museet vill presentera för sina besökare. Hur den kommer att se ut kan han inte avslöja men han lovar att den kommer att vara betydelsefull eftersom den exponerar museets samling på ett synnerligen överraskande sätt.

Övriga utställningar arrangeras enligt planerna. Till hösten visas; konst av den konstnär som Åke Andréns stiftelse utser till Årets stipendiat, småländska fotografier i Smålänningar – långt från Bullerbyn som är en samproduktion med bland andra Virserums Konsthall samt Annika Carlsson Bergdahls och Jerker Anderssons utställning Hembygder – någonstans i Sverige där ungdomar presenterar sin egen hembygd – tre utställningar med olika samarbetsparter. Föremål och konst ur samlingen ingår i flera pågående utställningar, bland andra Gannevik ½, 100xKulturarv och Bauer – en utställning av Lundahl&Seitl. I väntan på Smörlyckan kommer museets konstsamling, från och med den 28 september 2013, bli tillgänglig i ett mer bekant format.

Välkommen att kontakta Sergei Muchin, museichef vid Jönköpings läns museum, för mer information. Telefon 036-30 18 90, 070-532 18 90, e-post sergei.muchin@jkpglm.se