Konst i Världsarvet Höga Kusten
STOLPBOD

Den som rest utmed vägarna i det norra Norrland vet vilken melankolisk känsla som lätt kan göra sig påmind när mil läggs till mil. Man kan tänka Texas för att ytterligare drömma sig bort. Paris Texas. Många har beskrivit detta svenska folktomma landskap som helvetet, mörkt och ensamt. Samtidigt kan man med fog hävda att i Norrland återtar den mänskliga kontakten sitt verkliga värde. Var, om inte här, är den som är på väg, välkommen? Var, om inte här, uppskattas ett enda upplyst fönster i det omgivande mörkret.

Vi vill med vårt förslag STOLPBOD ta fasta på just den förväntan som en ljuspunkt kan skapa, inte minst under den mörka årstiden, i det norrländska landskapet. Detta ord, då det dyker upp i höga skogar eller djupan dal, ska förhoppningsvis få den trötte bilisten att pigga på sig och med förnyad energi trampa gasen i botten mot det fagra norr.

En mycket hög neonskylt, ca 20 meter, med texten ”stolpbod”. Detta ord, i versaler, blir vår skulptur, ett ord som i sin enkelhet ändå väcker nyfikenhet. Stolpskott har man ju klart för sig vad det är, men vad betyder detta? ”Stolpbod” är den något förbryllande men korrekta förklaringen av härbre, ett ord med förankring i lokala ängar och odlingstraditioner men också, med språkliga rötter i härbärge.

”Stolpbod” är vår hyllning till denna sköna, norra och höga, bygd, vårt försök att göra det som kallas för periferi till en mittpunkt. Stolpbod är också, kan man påminna sig, den torrskodda tidens svar på landhöjningarnas hedenhöska härbrän.

Konstruktionen som håller neontexten på plats skall vara så osynlig som möjligt men ändå en konstruktion i en anda av ingenjörskonst. Neonbokstäverna skall lysa starkt, liksom fräsande står de skrivna i skyn. Ingen inom tusentals meters omkrets ska kunna missa skylten. Också från de nordliga flygplanen ska den avteckna sig mot marken med ett rött sken.

REFUSERATComments