New Opening at ArkenBor och arbetar man i Malmö är det frestande att börja tänka på vad som skulle kunna göras i Köpenhamn och Danmark. Arken är en av dessa lockande platser, ett väldigt samtidsmuseum beläget vid en synnerligen badbar sandstrand söder om storstaden. Man kan tydligt se den svenska kusten från Ishöjs strand och de vidsträckta sanddynerna där för tanken till smidiga landsstigningar. Vi skulle helt enkelt vilja be det svenska Hemvärnet, denna frivilliga och fristående grupp av ”amatörmilitärer” som hjälper till vid översvämningar, brand och annat men annars ofta är lite sysslolös, att från vattnet genomföra en landstigning på den udde som Arken ligger på! Dessa män och kvinnor ur Hemvärnet ska sedan tillsammans uppföra skyddsvärn och spärrar för passerande. Området är med deras ankomst ockuperat territorium. Identitetskontroller ska utföras till punkt och pricka och alla ska absolut inte få komma in! Rejäla svenska får självklart passera, men med konstbesökare, joggare och badturister uppstår viss tveksamhet. Vi släpper inte in vilka flummiga, kulturintreserade och vänstervridna danskar som helst, vid andra utlänningar går absolut gränsen.

FAKTA
D-Day, förslag till Arken – Museum for Moderne Kunst, presenterat av LARM gallery, inför nyöppning av Arken 26 januari 2008.


REFUSERAT
Comments