Public work on a library bus for Visby and Gotlands kommun

REFUSERAT

FÖRSLAG TILL KOMMITTÉN FÖR UTSMYCKNING AV BOKBUSS
Från konstnärsduon Peter Johansson/Barbro Westling.
Malmö den 4 januari 2009.
 
Enligt önskemål skulle en första skissomgång rymma ett flertal förslag.  Vi har valt att presentera sex förslag och till vart och ett av dessa bifogas en enkel beskrivning.
1.    Ett av våra mest kända märken på apoteket är TREO, det snabbverkande medlet mot huvudvärk och annan smärta. Det är den karakteristiskt formgivna och metallgyllene tuben som inspirerat samt associationen mellan två former av lindring för kropp och själ. Den medicinska och den själsliga, tankeflyktens! Likt en (TREO)raket skjuter bokbussen fram genom landskapet och når effektivt sina låntagare. De igenkännbara detaljerna från TREO-tuben, färg, typsnitt och kodmärkning, skulle utgöra bas för bibliotekets egen information och text.  

2.    ABBA och ”Mamma mia!” i all sin glans men Beatles musikaliska värld är större och mer fantasieggande. ”The Magical Mystery Tour” är inte bara ett av världens bästa musikalbum utan också en busstur som visar Ringos, Johns, Pauls och Georges barndomshem och miljöer i Liverpool. Bussens yttre har hämtats från Beatles skivomslag, utformat av den engelska popkonstnären Peter Blake. Vi skulle vilja se biblioteksbussen som en fortsättning på hans glada collagestil och på den bejakande livskänsla som den förknippas med.  Vi tror att en buss som ”Magical Library Tour” skulle glädja alla som möter den, genom det positiva som färgkaskad och frodiga mönster väcker.  

3.    Många är det som kan landskapsblommor, dräkter och symboler. Men hur många känner till landskapsfiskarna? Piggvar är fisken som representerar Gotland, undrar hur många som vet det? Fisken är skulpturalt intressant, platt men med tredimensionell kraterlik yta. Med vårt förslag vill vi grafiskt och träsnittsaktigt presentera fisken så att den framstår som i en uppslagsbok, både uråldrigt mäktig och mystisk. Vår piggvar blir en spännande och unik symbol för bokbussen som syns ordentligt och svårligen kan associeras till något annat.  

4.    Som föregående förslag, med en eller två fiskar på vardera bussidan och kanske en text som ställer frågor/ger svar

5.    Det lär bo ca 57 000 personer på Gotland, hur många av dem är låntagare? Vi skulle vilja presentera samtliga låntagare/lånekortsinnehavare på samma sätt som mecenater och sponsorer till museer namnges eller som abonnenterna i telefonkatalogen radas upp. Varje låntagares namn tryckt på bussen. För att markera att detta är en buss i det allmännas och de gotländska låntagarnas tjänst. Vem skulle inte vilja söka upp denna buss som pryds av både det egna, och andras, namn (kanske även adress)?

6.    Gotland är för evigt förknippat med Ingmar Bergman och en av de mest välkända filmscenerna spelades också in på Gotland.  Det är den högstämda stunden när Döden söker upp Riddare Block i Det sjunde inseglet. En scen som adventskalendern för några år sedan gjorde känd också bland de allra yngsta. Men vänder vi på steken ser det faktiskt ut som om den allvarlige riddaren rattar bussen medan Döden sitter i baksätet och bidar sin tid. Kanske njuter han av turen? Film, kunskap och fiktion – det som biblioteket bl a erbjuder -kan inspirera till många utflykter, förkovringar och fantasier – medan vi ännu lever!

Förslagen är här skisserade i all enkelhet men det är vår förhoppning att de ändå ska kunna fungera och ge en föreställning om våra idéer. Nästa steg i processen kräver ett utförligare och arvoderat arbete av oss, samt att vi har tillgång till ritningar från både busstillverkare och printerföretag inför datorhantering. Detta mer omfattande och tidsödande arbete ser vi fram emot, men först ska det bli spännande att höra av er och få veta vad ni tycker!

Comments