Showcase for AftonbladetBok och Biblioteksmässan i Göteborg är varje sensommar en väldig mötesplats för läsare, nya böcker, författare, bibliotekarier och bokintresserade. Aftonbladets monter har de senaste tio åren haft en mycket central plats i den stora mässhallen och den har också, genom de författare som framträder där, en karaktär av tribun. Från denna monter talar man till en publik för att väcka intresse och upprorsanda! Vårt förslag 2007 ville ta fasta på just det agitatoriska och glödande. Porträtt av tidningens grundare, Lars Johan Hierta, sammetssoffor och åhörarplatser. En talarstol och röda fanor i rad som samtidigt svalkade besökarna genom sina vidhängande fläktar.

FAKTA
Monter till Aftonbladet Kultur på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 26–30 september 2007.
Delar  av  montern  byggdes om till skulpturen R-E-D-R-U-M, ”Every Body Counts”,
Vestfossens kunstlaboratorium, 3 maj–5 oktober 2008, curator Göran Green.

Comments