på Jönköpings läns museum http://www.jkpglm.se

Tidens trender påverkar såväl ett museums inköp som enskildas gåvor och donationer. Även sätten att visa en konstsamling förändras. Nu har vi, konstnärsduon Peter Johansson/Barbro Westling, fått den stora äran att göra, både vårt eget urval ur Jönköpings läns museums samlingar och en utställning där vi presenterar urvalet på vårt eget sätt. I den stora nya gula skulpturen finns konsten till beskådan, även inlån av nya verk. Utställningens namn har lika mycket med Bondepraktikan att göra som med konstvärlden. ”Lycka” betyder en mindre inhägnad åker och ”smörlyckan” att den är ovanligt bördig. Vi har velat visa på konstens bördighet och vår ledstjärna har varit att lyfta fram den folkliga konsten, den som förr kallades naiv. Det är samlingens hela bredd och kvaliteter hos all sorts konst som fascinerat oss. Vi har därför valt att bygga Smörlyckan med många och olika vrår för att gå de skiftande konstnärliga uttrycken till mötes. 


För allt smör i Småland,

Peter Johansson/Barbro Westling


Smörlyckan/Butter Happiness

An exhibition about the collections at Jönköpings läns museum.


The changing fashions of time influence both what museums acquire and what individuals donate. The manner of displaying a collection of works also changes. We, that is artist duo Peter Johansson/Barbro Westling, have now been given the great honour of making our own selection from the Jönköping county museum collection and presenting it in whatever way we choose. The art, including new loans, can be viewed in the large yellow sculpture. The name of the exhibition has as much to do with the Farmer’s Almanac as with the world of art. Lycka is an old Swedish word for an enclosed field, which, if exceptionally fertile, was called a smörlycka (literally “butter field” or more humorously ”butter happiness). Our aim has been to show the fertility of art, and our guiding principle to focus on folk art, that which was once referred to as naïve. It is the sheer artistic breadth and quality of the collection that fascinated us, so we have decided to build Smörlyckan with many nooks and crannies to accommodate the full bounty of artistic expression.


Exhibitions don’t get much butter than this!

Peter Johansson/Barbro Westling