Storøya grendesenter


Förslag från Peter Johansson/Barbro Westling till utsmyckning av Storoya Grendesenter.

Titel: Holmenkollen

Visioner inger alltid respekt. Helt enkelt för att de rymmer en idé om hur något skulle kunna vara och kunna bli bättre, om man bara tänkte efter lite extra och tänkte lite annorlunda och var beredd att pröva något nytt. När visionerna gäller den uppväxande generationen vill man, som konstnär, gärna flagga lite extra för vad som är på gång.

Vårt förslag vill helt enkelt dra uppmärksamhet till den vision som ligger bakom Storoya Grendesenter på ett påtagligt och humoristiskt sätt. Vi vill få det att fläkta och blåsa friskt kring den verksamhet som pågår där och flaggan är just det objekt, menar vi, som drar till sig allas uppmärksamhet. På senare tid har flaggan, i alla fall i Sverige, blivit en symbol som delvis fått dåligt rykte. För att den exkluderar istället för inkluderar, för att den talar om vilka som hör hemma under dess baner, och vilka som får stå någon annanstans. Flaggan har ansetts som en chauvinistisk symbol, förknippad med officiella sammanhang och maktdemonstrationer.

Men flaggan, då den fladdrar för vinden, festligt och med fart eller värdigt stilla, är en stolt och glad symbol. Inte minst för barn och unga som gärna viftar med flaggor eller vajar fanor på rockkonserter och idrottsevenemang. Med dessa associationer i bakhuvudet vill vi konstruera en formation som till sin yttre profil påminner om den närliggande synliga Holmenkollen. Vårt verk består däremot av en rad flaggstänger med samma grovlek men i skiftande höjd. 

Vi vill placera flaggor på båda sidor om gångaxeln, i jämna par, från den ena sidan om Storoya Grendesenter, genom huskroppen, och vidare ut ett stycke på andra sidan. Startpunkt för flaggstängernas höjd är 12 m, därefter minskar höjden successivt, så att den fallande linjen blir tydlig men utan hack. Flaggstängerna ska stå med en meters mellanrum och den lägsta höjden, inne i huset, är 3 meter, därefter börjar flaggstängerna tillta i höjd igen ute på andra sidan tills de når en slutlig höjd på 9 meter. Det blir totalt 60 flaggstänger, placerade som 30 par.

På varje flaggstång hänger den norska flaggan (den är ju, rent objektivt, snyggast av de nordiska) och därtill fästs direkt på stången 4-6 starka fläktar, fullt synliga, som får flaggan att fladdra i en bestämd riktning, oavsett vindstyrka, såväl inne som ute. Det större antalet fläktar krävs utomhus. Vi tänker oss att fläktarna drivs ekologiskt, dvs med den kraft som genereras på Grendesenter. När energin tryter, syns det på flaggorna som inte rör sig lika mycket, och tvärtom. Man kan tänka sig andra flaggor än just de norska (Grendesentret är ju modellerat efter svenska ”Skola 2000”), kanske blir det fråga om en egen flagga som signalerar verksamheten.

Det är en tilltalande tanke att barnen på Grendesentret ska kunna röra sig över ett stort område med natur och djur och i uteluften inhämta kunskaper och öva färdigheter. Med vår tydliga flaggbana ser de alltid vart de ska ta vägen för att ”landa” på rätta stället.  


Comments