Sundborn goes extreme again
RIV NU!

På besök hos Ted Hesselbom, ny chef på Röhsska Museet i Göteborg, berättar han om Carl och Karin Larssons släktförening som i Sundborn i Dalarna vill skapa förnyat intresse för vardag och estetik genom utställningnen ”Sundborn goes extreme –  again!” med vernissage på försommaren 2008. Vi är inbjudna att deltaga.
Vi häpnar tillsammans över titeln, så braskande, så uppenbart riktad mot medier och publik. Vi kunde inte ha gjort det bättre själva! Självklart ska de få vad de vill ha. Det mest extrema, det kan inte vara tu tal om det, är att riva stället. Carl Larsson som en gång fick Lilla Hyttnäs av Karins pappa, för att han, Karin och familjen tillsammans skulle leva och verka där, det livet är sedan länge förbi.
Men så länge man bevarar, förnyar, kommenterar och anknyter till traditionen, sitter man hjälplöst fast i det gamla. River man ned däremot och jämnar med marken, då tvingas man tänka nytt! Bara vetskapen att för alltid ha utplånat ”det fina”, provocerar till att göra det yttersta utan att åka snålskjuts på det gamla. Arkitekter ska inbjudas för att skapa nya idéer för platsen. Ett nytt Sundborn - för vår tid – ska stiga ur spillrorna av det gamla. Samtida och sant!
Rivningsansökan är skickad till Falu kommun och diarieförd där. Nu återstår bara att vänta på resultatet. Besked kommer efter Byggnadskontorets nämnds sammanträde den 22 maj 2008.

FAKTA
Riv nu! ”Sundborn goes extreme – again!”, Karin och Carl Larssongården, Sundborn, 24 maj–31 augusti 2008, Röhsska Museet, Göteborg 26 november–4 januari 2009.

Comments